Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve met losstaande bestanddelen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
84103
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/84103

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Hoeve met losse bestanddelen met boerenhuis ten zuiden en lange bedrijfsvleugel ten noorden aan de straat. Deels verhard en begraasd erf toegankelijk via ijzeren hek in het noordoosten.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve met losse bestanddelen

Speelstraat 57 (Kruisem)
Hoeve met losse bestanddelen met boerenhuis ten zuiden en lange bedrijfsvleugel ten noorden aan een deels verhard en met gras begroeid erf. Boerenhuis van zes traveeën onder overstekend zadeldak, in kern mogelijk opklimmend tot de 17de eeuw.