Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
84106
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/84106

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Burgerhuis met modernistische inslag uit de jaren 1930. Baksteenbouw van drie traveeën en drie bouwlagen onder afgeplat dak.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis

Jozef Buyssestraat 62 (Wetteren)
Burgerhuis met modernistische inslag uit de jaren 1930. Baksteenbouw van drie traveeën en drie bouwlagen onder afgeplat dak en bovenbouw gemarkeerd door verspringende bouwhoogte.