Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Dorpshuis met bijgebouw

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 20-09-2010 tot heden

ID: 84134   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/84134

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Volgens de gegevens uit het kadasterarchief werden twee minstens sinds 1835 bestaande huizen in 1876 samengevoegd en wellicht ver-/herbouwd in opdracht van wagenmaker Felicien Denobele; achter het huis werd in datzelfde jaar een landgebouw opgetrokken.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Dorpswoning met bijgebouw

Kruisenstraat 35 (Laarne)
Volgens de gegevens uit het kadasterarchief werden twee minstens sinds 1835 bestaande huizen in 1876 samengevoegd en wellicht ver- of herbouwd in opdracht van wagenmaker Felicien Denobele; achter het huis werd in datzelfde jaar een landgebouw opgetrokken.