Parochiekerk Sint-Paulus

Beschermd monument van 18-09-1981 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Tervuren
Deelgemeente Vossem
Straat Dorpsstraat
Locatie Dorpsstraat zonder nummer (Tervuren)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/24104/104.1
  • 4.01/24104/121.1
  • OB000834

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Parochiekerk Sint-Paulus

Dorpsplein zonder nummer, Tervuren (Vlaams-Brabant)

Georiënteerde driebeukige kerk op een lichte verhevenheid, uitgevoerd in Maasromaanse stijl en opklimmend tot eind 12de en begin 13de eeuw, grondige aanpassingen eind 17de en in begin 18de eeuw, ommuurd voormalig kerkhof.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Op 08-02-1946 zijn de Romaanse delen en de sacristie van de Sint-Pauluskerk te Vossem beschermd als monument. Deze bescherming is uitgebreid op 18-09-1981 tot het volledige gebouw.

Waarden

De gehele Sint-Pauluskerk (uitbreiding KB 08/12/1946) is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

historische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.