Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Petrus en Paulus: toren, koor en transept

Beschermd monument van 28-12-1936 tot heden

ID: 8422   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8422

Besluiten

Gebouwen in de provincie Oost-Vlaanderen
{'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/13', 'label': u'definitieve beschermingsbesluiten'}: 28-12-1936  ID: 18

Beschrijving

De bescherming omvat de oude delen van de parochiekerk Sint-Petrus en Paulus, meer bepaald de toren, het koor en de kruisbeuk. In 2004 werd de bescherming uitgebreid tot de volledige kerk met het kerkhof met hek en muren. De kerk is bovendien gelegen in de beschermde archeologische zone van het kasteel en dorpskern van Middelburg.Waarden

De toren, het koor en de kruisbeuk van de Heilige Petrus-en-Pauluskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde

historische waarde

in casu kunsthistorische waarde:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Parochiekerk Sint-Petrus en Paulus

Middelburgse Kerkstraat zonder nummer (Maldegem)
De parochiekerk Sint-Petrus en Paulus in gotische en neogotische stijl wordt omgeven door een ommuurd kerkhof.