Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Petrus en Paulus: toren, koor en transept

Beschermd monument van 28-12-1936 tot heden

ID
8422
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8422

Besluiten

Gebouwen in de provincie Oost-Vlaanderen
definitieve beschermingsbesluiten: 28-12-1936  ID: 18

Beschrijving

De bescherming omvat de oude delen van de parochiekerk Sint-Petrus en Paulus, meer bepaald de toren, het koor en de kruisbeuk. In 2004 werd de bescherming uitgebreid tot de volledige kerk met het kerkhof met hek en muren. De kerk is bovendien gelegen in de beschermde archeologische zone van het kasteel en dorpskern van Middelburg.Waarden

De toren, het koor en de kruisbeuk van de Heilige Petrus-en-Pauluskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

historische waarde

in casu kunsthistorische waarde:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Parochiekerk Sint-Petrus en Paulus

Middelburgse Kerkstraat zonder nummer (Maldegem)
Het kerkje van het basilicale type is opgetrokken in gotische en neogotische stijl. Koor, transept en toren van de huidige kerk dateren in kern nog uit de 15de eeuw met latere herstellingen; het schip uit het einde van de 19de eeuw en de neogotische aanpassingen van de oudere delen resulteerden in een homogeen geheel. De nieuwe westgevel uit eind 19de eeuw werd uitgevoerd in een sobere neogotische stijl.