Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Weverij Delanghe Frs. en conciërgewoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 84280   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/84280

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalige weverij zogenaamd "Delanghe Frs.". Opgericht in 1910-11, in 1914 vergunning tot oprichting van een ververij; werd in 1933 NV "Tissage La Pierre Bleue"; geliquideerd in 1963. Na ingebruikname door de firma Incoplast gedurende enkele jaren, thans buiten gebruik. Fabriekstoegang vernieuwd.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Weverij Delanghe Frs. en conciërgewoning

Blauwesteen 61 (Ronse)
Voormalige weverij zogenaamd "Delanghe Frs.". Opgericht in 1910-11, in 1914 vergunning tot oprichting van een ververij; werd in 1933 NV "Tissage La Pierre Bleue"; geliquideerd in 1963. Na ingebruikname door de firma Incoplast gedurende enkele jaren, thans buiten gebruik. Fabriekstoegang vernieuwd.