Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Maeshoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
84312
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/84312

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Hoeve met losstaande bestanddelen, gelegen op het einde van de straat, aan de spoorweg. Oprit tussen bakstenen hekpijlers met zadeldakje en twee hoge linden.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Maeshoeve

Elshout 35 (Gent)
Hoeve met losse bestanddelen met oprit tussen bakstenen hekpijlers met zadeldakje en twee hoge linden. Witgekalkte en verankerde boerenwoning op gepikte plint met links aanleunende stal onder doorlopend zadeldak, in kern uit de 18de eeuw. Ten westen, dwarsschuur met rechthoekige muuropeningen.