Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Adrianus: toren

Beschermd monument van 03-07-1942 tot heden
ID: 8436   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8436

Besluiten

Gebouwen en landschap in Vlaanderen
definitieve beschermingsbesluiten: 03-07-1942  ID: 43

Beschrijving

De bescherming omvat de toren van de parochiekerk Sint-Adrianus. In 1962 werden ook het zuidelijke transept en de aansluitende westmuur beschermd als monument.Waarden

De toren van de Sint-Adriaankerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Parochiekerk Sint-Adrianus

Adegem-Dorp zonder nummer (Maldegem)
De parochiekerk Heilige Adrianus was oorspronkelijk voorzien van een omringend kerkhof met een ommegang van Sint-Godelieve, de tweede patrones der gemeente, en werd afgesloten door een bakstenen muur en een monumentaal ijzeren hek van 1867.