Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Parochiekerk Sint-Sebastiaan

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden
ID: 84362   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/84362

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Georiënteerde dorpskerk met omringend kerkhof ingeplant achter de noordoostelijke pleinhoek.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Parochiekerk Sint-Sebastiaan

St.-Sebastiaansplein zonder nummer (Brakel)
Georiënteerde dorpskerk met omringend kerkhof ingeplant achter de noordoostelijke pleinhoek.