Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Site van het Oud Kasteel of Prinsenhof

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
84487
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/84487

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Plaats van het zogenaamd "Oud Kasteel" of "Prinsenhof", in de middeleeuwen een grafelijke residentie met motte, verwoest door de Gentenaren eind 15de eeuw. In 1625 werd de heerlijkheid van Deinze verheven tot markizaat.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Site van het Oud Kasteel of Prinsenhof

Tolpoortstraat 32 (Deinze)
Rechts hoektoren van het huidige gebouw vertegenwoordigt vermoedelijk rest van één van de twee torens of hoekpaviljoenen van het poortgebouw van het voormalige, achterin gelegen verblijf uit 1632. In 1816 worden de twee paviljoenen met elkaar verbonden door een zeven traveeën brede en twee bouwlagen hoge bepleisterde vleugel. Hiervan resten vier rechter traveeën en rechter toren, de linker toren en -traveeën werden gesloopt.