Beschermd monument

Kasteel Isque met omheiningsmuur

Beschermd monument van 16-10-1980 tot heden
ID: 845   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/845

Besluiten

Isque-kasteel, maalderij De Vuurmolen en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 16-10-1980  ID: 1528

Beschrijving

De bescherming omvat kasteel Isque met omheiningsmuur.


Waarden

Het “Isque” kasteel met inbegrip van de omheiningsmuur (uitbreiding Koninklijk besluit van 23 juni 1947) is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Kasteel Isque

Stafh. Braffortlaan 2, Waversesteenweg 41 (Overijse)
Het gebouw in bak- en zandsteen bestaat uit een lange vleugel van veertien traveeën en dan nogmaals zes traveeën tussen trapgevels onder zadeldak en een haaks bijgebouw van drie traveeën onder zadeldak, opklimmend tot einde 16de- of begin 17de eeuw met verbouwingen in de 18de eeuw.