Watertoren

Beschermd monument van 30-04-2004 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Eeklo
Deelgemeente Eeklo
Straat Peperstraat
Locatie Peperstraat zonder nummer (Eeklo)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/43005/129.1
  • OO003061

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Watertoren

Peperstraat zonder nummer, Eeklo (Oost-Vlaanderen)

De zuilvormige watertoren van 600 m² werd opgetrokken in 1937-38, vermoedelijk naar ontwerp van ingenieur M. Roels. Het plan van 26.02.1937 is opgemaakt door de eigen administratie van de Nationale Maatschappij van Waterleidingen.

Beknopte karakterisering

Typologiewatertorens
Dateringinterbellum

Beschrijving

De watertoren is beschermd als monument.

Waarden

Watertoren Nationale Maatschappij der Waterleidingen, nu Vlaamse Watermaatschappij, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde, industrieel-archeologische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : Typerende, beeldbepalende en bij zijn constructie architecturaal opvallende watertoren van een vrij zeldzaam type, daterend uit 1937-1938, behorend bij het reeds wettelijk beschermd pompstation in de Waaistraat. Door de bescherming van deze watertoren wordt het geheel van de watervoorziening in Eeklo, namelijk pompstation - watertoren gerespecteerd.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.