Beschermd monument

Watertoren

Beschermd monument van 30-04-2004 tot heden
ID: 8451   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8451

Besluiten

Geografisch pakket Eeklo
definitieve beschermingsbesluiten: 30-04-2004  ID: 4236

Beschrijving

De watertoren is beschermd als monument.Waarden

Watertoren Nationale Maatschappij der Waterleidingen, nu Vlaamse Watermaatschappij, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : Typerende, beeldbepalende en bij zijn constructie architecturaal opvallende watertoren van een vrij zeldzaam type, daterend uit 1937-1938, behorend bij het reeds wettelijk beschermd pompstation in de Waaistraat. Door de bescherming van deze watertoren wordt het geheel van de watervoorziening in Eeklo, namelijk pompstation - watertoren gerespecteerd.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : Typerende, beeldbepalende en bij zijn constructie architecturaal opvallende watertoren van een vrij zeldzaam type, daterend uit 1937-1938, behorend bij het reeds wettelijk beschermd pompstation in de Waaistraat. Door de bescherming van deze watertoren wordt het geheel van de watervoorziening in Eeklo, namelijk pompstation - watertoren gerespecteerd.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Watertoren

Peperstraat zonder nummer (Eeklo)
De zuilvormige watertoren van 600 m² werd opgetrokken in 1937-38, vermoedelijk naar ontwerp van ingenieur M. Roels. Het plan van 26.02.1937 is opgemaakt door de eigen administratie van de Nationale Maatschappij van Waterleidingen.