Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Electriciteitscabine 1920

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
84610
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/84610

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Elektriciteitscabine gebouwd in de jaren 1920 naast de spoorwegberm en -brug.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Electriciteitscabine

Nieuwebrugstraat zonder nummer (Ronse)
Elektriciteitscabine gebouwd in de jaren 1920 naast de spoorwegberm en -brug.