Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Rijksmiddelbare School

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
84617
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/84617

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Schoolgebouw in neo-Vlaamse-renaissancestijl, op boogveld van dakvenster gedateerd 1890. Drie bouwlagen hoog hoekhuis met zeven traveeën brede voorgevel gemarkeerd door middenrisaliet van drie traveeën met bekronend dakvenster met voluten en gebogen fronton.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Rijksmiddelbare School

Bisdomkaai 1A-B (Gent)
Schoolgebouw in neo-Vlaamse-renaissancestijl, op boogveld van dakvenster gedateerd 1890. Drie bouwlagen hoog hoekhuis met zeven traveeën brede voorgevel gemarkeerd door middenrisaliet van drie traveeën met bekronend dakvenster met voluten en gebogen fronton. Hoog zadeldak met twee dakkapelletjes, links gemarkeerd door hoger opgebouwde octogonale hoektoren met peerspitsbekroning. Baksteenarchitectuur met verwerking van zandsteen voor speklagen en omlijstingen.