Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Kapel Sint-Rochus met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 25-07-1986 tot heden

ID: 8466   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8466

Besluiten

Sint-Rochuskapel
definitieve beschermingsbesluiten: 25-07-1986  ID: 2175

Beschrijving

De bescherming omvat de Sint-Rochuskapel met haar omgeving.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt: "omwille van de historische waarde van de inplanting der kapel midden een terrein dat met beuken is aangeplant, grenzend aan een boomgaard."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, DO000763, Aalst: Sint-Rochuskapel (VAN DEN BOSSCHE H., 1986).


Waarden

De omgeving van de Sint-Rochuskapel is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Kapel Sint-Rochus

Nedermolenstraat zonder nummer (Aalst)
Rechthoekig gebouw met driezijdig gesloten koor onder zadeldak met klokkenruiter, gewijd in 1560 en omgeven door beuken. .