Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve met losse bestanddelen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 84670   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/84670

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Oude omwalde site ten zuiden van de "dries", voorheen in het bezit van de Gentse Sint-Pietersabdij. Thans gerenoveerde hoeve met losse bestanddelen met woonhuis ten oosten, stallen ten zuiden en schuur ten westen op begraasd erf.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve met losse bestanddelen

Blijpoel 17 (De Pinte)
Oude omwalde site ten zuiden van de "dries", voorheen in het bezit van de Gentse Sint-Pietersabdij. Thans gerenoveerde hoeve met losse bestanddelen met woonhuis ten oosten, stallen ten zuiden en schuur ten westen op begraasd erf.