Hoeve Hooghof

Beschermd monument van 03-02-1983 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Asse
Deelgemeente Zellik
Straat Jan Longinstraat
Locatie Jan Longinstraat 111 (Asse)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/23002/106.1
  • 4.01/23002/130.1
  • OB000111

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Abdijhoeve 't Hooghof

Jan Longinstraat 111, Asse (Vlaams-Brabant)

Voormalige abdijhoeve van Affligem waarvan de oorsprong opklimt tot het begin van de 12de eeuw. Heden gesloten hoevecomplex waarvan de diverse bestanddelen geschikt zijn rondom de vier zijden van een gekasseide, nagenoeg vierkante binnenplaats.

Beschrijving

Deze bescherming betreft de bescherming als monument van de hoeve Hooghof. Deze hoeve werd reeds in 1976 beschermd als monument, maar de bescherming werd vernietigd door de Raad van State. In 1983 werd de hoeve opnieuw beschermd. Ook de omgeving werd beschermd, in twee delen: in 1980 en in 1983.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde van het Hooghof als volgt werd gemotiveerd: "Het Hooghof wordt beschermd als monument omwille van zijn historische en artistieke waarde, meer bepaald als voormalige afhankelijkheid van de abdij van Affligem; na de verwoesting door brand werd ze als een gesloten hoeve wederopgebouwd in 1794, zodat in zijn huidige vorm de gebouwen dateren van eind 18de en 19de eeuw, gegroepeerd rondom een ruime geplaveide binnenplaats."

  • Archief Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, DB000455, Beschermingsdossier Hooghof, KCML/1 05/08/1982 (voorgesteld advies).

Waarden

Het Hooghof is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.