Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve van het semi-gesloten type

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
84729
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/84729

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Achterin gelegen hoeve van het semi-gesloten type. Gekasseide toegangsdreef vanuit het noordoosten afgeboord door twee rijen van vier populieren. IJzeren toegangshek naast de mesthoop achter de woning.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Semigesloten hoeve

Vijverhoek zonder nummer (Oosterzele)
Achterin gelegen semigesloten hoeve met boerenwoning van één bouwlaag en zeven traveeën, onder zadeldak, vermoedelijk daterend van circa 1800. Haakse L-vormige gewitte bakstenen bedrijfsvleugel met stallen en schuur.