Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Parochiekerk Sint-Martinus en Sint-Antonius Abt

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
84824
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/84824

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Ingeplant ten noorden van de oude Kortrijkse Heerbaan bij de thans afgesneden Leiebocht op de rechter oever en de grens met Petegem waarvoor het als parochiekerk dienst doet. Geoosterde kerk aanvankelijk met omringend kerkhof afgesloten door fraaie ijzeren hekken, nu te midden van een heraangelegd kerkplein met parking.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Parochiekerk Sint-Martinus en Sint-Antonius Abt

Kortrijkstraat 65 (Deinze)
Geoosterde kerk aanvankelijk met omringend kerkhof afgesloten door fraaie ijzeren hekken, nu te midden van een heraangelegd kerkplein met parking. Driebeukig pseudobasilicaal schip, uit verschillende bouwperiodes, van drie traveeën met kruisingstoren op vierkante plattegrond, niet uitspringende transeptarmen en driebeukig koor van twee traveeën met vijfzijdige apsis, geflankeerd door sacristieën.