Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Pastorie

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden
ID: 84834   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/84834

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Neogotische pastorie van twee bouwlagen onder parallelle zadeldaken, uit 1886. Bakstenen gebouw met verticaliserend accent door middel van lisenen, verdiepte traveeën en trapgevels.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Pastorie Sint-Petrusparochie

Proosdij 12 (Ninove)
Neogotische pastorie van twee bouwlagen onder parallelle zadeldaken, uit 1886. Bakstenen gebouw met verticaliserend accent door middel van lisenen, verdiepte traveeën en trapgevels.