Beschermd monument

Woning De Roskam

Beschermd monument van 11-08-1943 tot heden
ID: 849   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/849

Besluiten

Woningen, brouwerij, herberg en refugiehuizen van de abdijen van Averbode, Tongerlo en Corsendonck
definitieve beschermingsbesluiten: 11-08-1943  ID: 76

Beschrijving

Woning De Roskam is beschermd als monument.Waarden

De woning is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

-

historische waarde

in casu archeologische waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Woning De Roskam

Allerheiligenberg 16 (Diest)
Merkwaardig hoekhuis uit de 15de of 16de eeuw. Twee verdiepingen hoog gebouw voorzien van een steile puntgevel met bijkomende bouwlaag.