Beschermd monument

Oud Schepenhuis

Beschermd monument van 09-06-2004 tot heden

ID
8500
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8500

Besluiten

Geografisch pakket Maldegem
definitieve beschermingsbesluiten: 09-06-2004  ID: 4272

Beschrijving

De bescherming omvat het voormalige schepenhuis van Maldegem, opklimmend tot de 16de eeuw. Het gebouw is gelegen in de als dorpsgezicht beschermde omgeving van de Sint-Barbarakerk.Waarden

Het beschermenswaardig erfgoed in Maldegem, geselecteerd op basis van de systematische overzichtsinventaris van het bouwkundig erfgoed van de gemeente, omvat een gevarieerd aanbod van representatieve en goed bewaarde voorbeelden van het cultureel-historisch patrimonium van de gemeente. De geselecteerde objecten zijn betekenisvolle getuigen van de historische en/of kunsthistorische evolutie, van wooncultuur en maatschappelijk leven in het verleden en vertonen duidelijk historische, en meer bepaald architectuurhistorische, sociaal-culturele, industrieel-archeologische of volkskundige kwaliteiten en beeldbepalende kenmerken.

Het Oud Schepenhuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Dit thans zeer neogotisch ogend gebouw met opvallend bakstenen parement met Brugse travee-indeling en kenmerkende baksteentracering, een realisatie van architect Adrien Kreef van 1930, verbergt de zeer oude, tot 1525 opklimmende kern van het oorspronkelijke schepenhuis.
Dit aanvankelijk sober laatmiddeleeuws gebouw werd opgetrokken door Jacob van Halewijn, heer van Maldegem als administratieve zetel van het ambacht Maldegem. Als dusdanig is het een representatief voorbeeld van een bestuurlijk gebouw uit het ancien régime. Door zijn beeldbepalende ligging aan de Markt, op de hoek met de brede kerkwegel naar de Sint-Barbarakerk, is het een goed herkenbaar en essentieel component van de historische dorpskom.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Oud Schepenhuis

Marktstraat 38 (Maldegem)
Oud Schepenhuis, opgetrokken circa 1525, hersteld in 1607 na beschadiging tijdens de godsdiensttroebelen onder meer met stenen afkomstig van het in ruïne verkerende schip van de kerk. In 1930, naar aanleiding van het eeuwfeest van België, deels herbouwd en voorzien van een neogotisch parement waardoor het zijn huidige uitzicht kreeg.