Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Sint-Barbaracollege

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 85006   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/85006

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalig Sint-Barbaraklooster, thans Sint-Barbaracollege. In 1420 stichtte Joris Vranckx een augustinessenpriorij, het zogenaamde "Sint-Barbara- of Jeruzalemklooster", op het perceel gelegen tussen Savaanstraat en Ketelvest.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Sint-Barbarakerk en -college

Savaanstraat 33, zonder nummer (Gent)
Voormalig Sint-Barbaraklooster, gesticht als augustinessenpriorij in 1420 door Joris Vranckx. Sedert 1833 ingericht als jezuïetencollege. De eerste bouwcampagne der jezuïeten betreft de zuidvleugel aan de straatzijde in 1840. Neoclassicistisch kerkgebouw naar ontwerp van architect Fr. Steyaert Jr. op de hoek met het Sint-Barbarastraatje, daterend van 1855-58, ingewijd in 1858. In de loop van de 19de en 20ste eeuw uitbreidingen en oprichtingen van nieuwe schoolgebouwen rondom een rechthoekige binnenkoer.