Herberg Oud Stadhuis

Beschermd monument van 09-06-2004 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Maldegem
Deelgemeente Maldegem
Straat Marktstraat
Locatie Marktstraat 40 (Maldegem)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/43010/123.1
  • OO003097

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Herberg Oud Stadhuis

Marktstraat 40, Maldegem (Oost-Vlaanderen)

Voormalige herberg en afspanning, zogenaamd Oud Stadhuis. Gebouwd in 1653 als conciërgerie en herberg-afspanning met raadzaal voor het aanpalende oud schepenhuis.

Beschrijving

De bescherming omvat de voormalige herberg Oud Stadhuis. Het gebouw is gelegen in de als dorpsgezicht beschermde omgeving van de Sint-Barbarakerk.

Waarden

Het beschermenswaardig erfgoed in Maldegem, geselecteerd op basis van de systematische overzichtsinventaris van het bouwkundig erfgoed van de gemeente, omvat een gevarieerd aanbod van representatieve en goed bewaarde voorbeelden van het cultureel-historisch patrimonium van de gemeente. De geselecteerde objecten zijn betekenisvolle getuigen van de historische en/of kunsthistorische evolutie, van wooncultuur en maatschappelijk leven in het verleden en vertonen duidelijk historische, en meer bepaald architectuurhistorische, sociaal-culturele, industrieel-archeologische of volkskundige kwaliteiten en beeldbepalende kenmerken.

De herberg Oud Stadhuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Het als vergaderzaal en conciërgerie in 1653 opgetrokken gebouw is historisch en fysisch onlosmakelijk verbonden met het aanpalende schepenhuis. Samen vormden zij het administratieve centrum van het ambacht Maldegem tijdens het ancien régime en bleven, tot de oprichting van het nieuwe gemeentehuis in 1909, de bestuurlijke zetel van Maldegem.
Als herberg met raadzaal is het Oud Stadhuis exemplarisch voor de geschiedenis van de bestuurlijke administratie in de landelijke context tijdens het ancien régime.
Het gebouw zelf getuigt van een boeiende bouwgeschiedenis en laat in zijn sporen duidelijk de verschillende wijzigingen en verfraaiingen aflezen.
De originele U-vormige inplanting, de behouden bak- en zandsteenbouw en de binnenstructuur met gewelfde kelders, 17de-eeuwse balklagen op natuurstenen consoles en vooral de 18de- en 19de-eeuwse interieurdecoratie van de raadzaal maken van dit gebouw een waardevolle historische getuige voor de architectuurgeschiedenis van de regio.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.