Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Domein Kasteel van Overhamme

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
85044
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/85044

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Zogenaamd "Kasteel van Overhamme", resterende dienstgebouwen van een voorheen omgracht kasteel, gesloopt in 1946. Omringende tuin; gelegen in een recente villawijk.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Domein Kasteel van Overhamme

Overhammedreef 28-32 (Aalst)
Resterende dienstgebouwen van een voorheen omgracht kasteel, gesloopt in 1946. Het kasteel werd uitgebreid en gewijzigd in de tweede helft van de 18de eeuw; de aanhorigheden, nu fungerend als woning en als dusdanig aangepast, dateren uit die tijd.