Beschermd monument

Oorlogsmonument

Beschermd monument van 24-11-2011 tot heden

ID: 8517   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8517

Besluiten

Oorlogsmonument
definitieve beschermingsbesluiten: 24-11-2011  ID: 4884

Beschrijving

Het oorlogsmonument Eerste Wereldoorlog en Tweede Wereldoorlog voor de gesneuvelden en burgerlijke slachtoffers van de stad Dendermonde is beschermd als monument.Waarden

Het oorlogsmonument Eerste Wereldoorlog en Tweede Wereldoorlog voor de gesneuvelden en burgerlijke slachtoffers van de stad Dendermonde is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

Monumentaal arduinen gedenkteken, waarvoor een sterk figuratief uitgewerkt bronzen beeldengroep staat, voorstellende een moeder die samen met haar zoontje en dochtertje een bloemenkrans en bloemslinger geeft aan een Belgische soldaat; tegen dewelke een zittende, uitgemergelde opgeëiste leunt. Gedenkteken met grote geladen symboliek van heldenmoed en overwinning, naast het grote leed om het verlies van de dierbare slachtoffers. Het geheel van de arduinen sokkel met bronzen beeldengroep staat binnen een ovaalvormig plantsoen, met boordstenen en met geprofileerde hoekstukken, en centraal vooraan een piramidale urne.
Representatief werk voor het oeuvre van de Gentenaar Geo Verbanck (1881-1961 ), eclectisch beeldhouwer van monumenten en borstbeelden en tevens medaillist. Hij werkte vaak samen met architect Valentin Vaerwyck, zoals voor het Justitiepaleis in Dendermonde. Hij volgde opleiding in het atelier van Aloïs De BeuIe en was leerling aan de Academie van Gent (bij Jules Van Biesboeck) en van Brussel (bij Charles Van der Stappen). Leraar aan de Academie van Dendermonde (1911-1927) en leraar en directeur aan de Academie van Gent (1935-1937). Daarnaast realiseerde Verbanck ook vele portretbustes, penningen, grafmonumenten en gedenkplaten. Hij maakte heel wat oorlogsgedenktekens. Zijn oeuvre laat zich kenmerken door klassieke zuiverheid en harmonisch lijnenspel. De vormentaal is soepel, harmonisch, met zachte rondingen. In de symboliek overweegt een sterke zin voor stilte en verinnerlijking. Het architecturaal monument in arduin is het werk van de Gentse architect Jules Van den Hende.

historische waarde

Oorlogsgedenkteken Eerste Wereldoorlog voor de vele doden van de stad Dendermonde, plechtig onthuld op 27 juli 1924 in de aanwezigheid van kroonprins Leopold. Het monument eert de 773 militairen, 254 opgeëisten en 89 burgerlijke gevangenen uit de Eerste Wereldoorlog. Het merendeel van de slachtoffers verloor het leven bij de vijandelijke inname van de militaire vestingstad op 17 oktober 1914. In 1949 werden de gesneuvelden en slachtoffers van 1940-1945 plechtig toegevoegd.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde de materialisatie van het collectief herdenken van een collectief trauma, waarbij de stad Dendermonde immens getroffen werd bij de vijandelijke militaire inname en de daarmee gepaard gaande verwoesting door brand.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Oorlogsmonument

Heldenplein zonder nummer (Dendermonde)
Beeldbepalend oorlogsmonument omgeven door verhoogd plantsoen. Zeer figuratief uitgewerkte bronzen beeldengroep naar ontwerp van Geo Verbanck, een moeder met zoon en dochter voorstellend die een bloemenslinger en krans aan een militair en opgeëiste overhandigen.