Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Papinglohoeve met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 18-09-1981 tot heden

ID
8518
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8518

Besluiten

Papinglohoeve met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 18-09-1981  ID: 1688

Beschrijving

De bescherming omvat de Papinglohoeve met haar ruime omgeving. De hoevesite met omgracht erf werd in 2004 ook beschermd als monument.

Het beschermingsdossier motiveert de historische, artistieke en esthetische waarde van de Papinglohoeve met haar omgeving als volgt: omwille van de historische waarde als voormalige proosdij van de abdij van Sint-Baafs te Gent, vanaf het begin van de 13de eeuw tot het begin van het woeste en onvruchtbare Maldeghemveldt, die tot in de 18de eeuw weinig rendabel was maar een bloei bereikte toen de gronden eigendom werden van het bisdom Gent, echter verstoord door de Franse Revolutie.
Omwille van de artistieke, in casu architectonische waarde als woonhuis, gebouwd in de stijl van de kloosterhoeven uit de tweede helft van de 18de eeuw, dat zich gedeeltelijk bevindt op de plaats van de vroegere kapel, met in dakpannen ingelegd jaartal 1756 en een kloktorentje op de dakvorst. Verder met een ijzeren roedeafsluiting voor de gevel en een deur met bovenlicht met portiek gemetst uit zwarte 'klompjes', en een bakstenen toegang met zuilvormige pilonen.
Omwille van de esthetische waarde van de bij de woning horende stallingen, voorzien van luiken en een (na de oorlog herbouwde) schuur, de pomp geplaatst op de vroegere waterput en een nog gaaf bewaarde omwalling, het geheel omgeven door groen en dreven.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000664, Papinglohoeve met omgeving (wijk Kleit) (1981).


Waarden

De Papinglohoeve, met haar omgeving is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Papinglohoeve

Kleitkalseide 193 (Maldegem)
De historische hoeve Papinglo klimt op tot de 12de eeuw en was voorheen omwald. De boerenwoning dateert in zijn huidige vorm vermoedelijk uit de 19de eeuw met een oudere bouwkern van circa 1756.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Maldegemveld

Knesselare, Ursel (Aalter), Oedelem (Beernem), Oostwinkel, Ronsele, Zomergem (Lievegem), Adegem, Maldegem (Maldegem)
Dit gebied omvat het Maldegemveld op de cuestarug van Oedelem-Zomergem. Dit gebied wordt gekenmerkt door oude ontginningen aan de rand terwijl in het centrum jongere ontginningen voorkomen (eind 18de- begin 19de eeuw) die zeer planmatig zijn en waarvan de drevenpatronen kenmerkend zijn. Centraal in de kernen liggen ontginningshoeves: Drongengoedhoeve, Papinglohoeve en Groot Burkelhoeve. Aan de rand liggen twee kleinschalige gehuchten: ‘Ronsele’ en ‘Oostveld’. Daarnaast ligt verspreid in het gebied nog bouwkundig erfgoed (voornamelijk agrarisch). Drongengoedbos is momenteel het grootste aaneengesloten bosgebied van Oost-Vlaanderen, rijk aan heiderelicten uit de voormalige wastine.