Parochiekerk Sint-Catharina

Beschermd monument van 25-03-1938 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Tervuren
Deelgemeente Duisburg
Straat Kerkplaats
Locatie Kerkplaats 14A (Tervuren)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/24104/135.1
  • OB000814

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Parochiekerk Sint-Catharina

Kerkplaats 14A, Tervuren (Vlaams-Brabant)

Van oorsprong romaanse kerk van vóór 1228 met ommuurd kerkhof toegankelijk via een hek, gotische koor in 1263 met uitbreiding in de periode 1350-1400, gevolgd door diverse herstellings- en onderhoudswerken in de tweede helft van de 18de eeuw.

Is de omvattende bescherming van

Muurschilderingen Sint-Catharinakerk

Kerkplaats 14A, Tervuren (Vlaams-Brabant)

Het zuidertransept van de Sint-Catharinakerk is versierd met een uniek ensemble van muurschilderingen van rond 1400.

Beschrijving

De parochiekerk Sint-Catharina is beschermd als monument.

Waarden

De Sint-Catharinakerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde:

historische waarde

in casu geschiedkundige waarde:
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.