Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Catharina

Beschermd monument van 25-03-1938 tot heden
ID: 852   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/852

Besluiten

Pershuis van de Sint-Gertrudisabdij, kerken en torens
definitieve beschermingsbesluiten: 25-03-1938  ID: 23

Beschrijving

De parochiekerk Sint-Catharina is beschermd als monument.Waarden

De Sint-Catharinakerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde:

historische waarde

in casu geschiedkundige waarde:

Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Catharina

Kerkplaats 14A (Tervuren)
Van oorsprong romaanse kerk van vóór 1228 met ommuurd kerkhof toegankelijk via een hek, gotische koor in 1263 met uitbreiding in de periode 1350-1400, gevolgd door diverse herstellings- en onderhoudswerken in de tweede helft van de 18de eeuw.

Is de omvattende bescherming van

Muurschilderingen Sint-Catharinakerk

Kerkplaats 14A (Tervuren)
Het zuidertransept van de Sint-Catharinakerk is versierd met een uniek ensemble van muurschilderingen van rond 1400.