Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Bepleisterd burgerhuis 1903

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
85203
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/85203

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Bepleisterd rijhuis van 1903; zes traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis van 1903

Grote Markt 19 (Beveren)
Bepleisterd rijhuis van 1903, van zes traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak met behouden gevelordonnantie op de bovenverdieping.