Parochiekerk Sint-Barbara

Beschermd monument van 30-09-1991 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Maldegem
Deelgemeente Maldegem
Straat Marktstraat
Locatie Marktstraat 36 (Maldegem)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/43010/107.1
  • OO001335

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Parochiekerk Sint-Barbara

Marktstraat 36, Maldegem (Oost-Vlaanderen)

De huidige plattegrond van de Sint-Barbarakerk ontvouwt een driebeukige hallenkerk met kruisingstoren, drie gelijke beuken van vier traveeën, transept met uitspringende armen met rechte sluiting, koor van twee traveeën met apsis met vijfzijdige sluiting.

Beschrijving

De bescherming omvat de parochiekerk Sint-Barbara. Het orgel van de kerk werd als monument beschermd in 1980, het voormalige kerkhof in 2004. De Sint-Barbarakerk met omgeving is sinds 1981 als dorpsgezicht beschermd.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde van de Sint-Barbarakerk als volgt werd gemotiveerd: omwille van de historische waarde als in kern 13de- en 14de-eeuwse parochiekerk met vieringtoren die door middel van trompel overgaat van vierzijdig naar achthoekig grondplan, met 16de-eeuwse transformaties, waaronder vensters met karakteristiek, zogenaamde nagotisch geometrisch maaswerk en met een schip van het hallentype dat in het laatste kwart van de 18de eeuw het oude 14de-eeuwse schip verving, met evenwel behoud van de benedenbouw;
omwille van de artistieke waarde van het interieur met zowel 17de-, 18de- als 19de-eeuws meubilair, respectievelijk in renaissance, laatbarokstijl en neogotiek.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000820, Sint-Barbarakerk, advies KCML (1991).

Waarden

De Sint-Barbarakerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

artistieke waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.