Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Barbara

Beschermd monument van 30-09-1991 tot heden
ID: 8521   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8521

Besluiten

Parochiekerk Sint-Barbara
definitieve beschermingsbesluiten: 30-09-1991  ID: 2393

Beschrijving

De bescherming omvat de parochiekerk Sint-Barbara. Het orgel van de kerk werd als monument beschermd in 1980, het voormalige kerkhof in 2004. De Sint-Barbarakerk met omgeving is sinds 1981 als dorpsgezicht beschermd.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde van de Sint-Barbarakerk als volgt werd gemotiveerd: omwille van de historische waarde als in kern 13de- en 14de-eeuwse parochiekerk met vieringtoren die door middel van trompel overgaat van vierzijdig naar achthoekig grondplan, met 16de-eeuwse transformaties, waaronder vensters met karakteristiek, zogenaamde nagotisch geometrisch maaswerk en met een schip van het hallentype dat in het laatste kwart van de 18de eeuw het oude 14de-eeuwse schip verving, met evenwel behoud van de benedenbouw;
omwille van de artistieke waarde van het interieur met zowel 17de-, 18de- als 19de-eeuws meubilair, respectievelijk in renaissance, laatbarokstijl en neogotiek.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000820, Sint-Barbarakerk, advies KCML (1991).


Waarden

De Sint-Barbarakerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Barbara

Marktstraat 36 (Maldegem)
De huidige plattegrond van de Sint-Barbarakerk ontvouwt een driebeukige hallenkerk met kruisingstoren, drie gelijke beuken van vier travee├źn, transept met uitspringende armen met rechte sluiting, koor van twee travee├źn met apsis met vijfzijdige sluiting.