Beschermd monument

Oorlogsmonument

Beschermd monument van 18-02-2013 tot heden
ID: 8522   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8522

Besluiten

Herdenkingsmonument van de Weerstand Tweede Wereldoorlog met erezerken
definitieve beschermingsbesluiten: 18-02-2013  ID: 5111

Beschrijving

De bescherming als monument omvat het herdenkingsmonument van de Weerstand uit de Tweede Wereldoorlog met vier erezerken, met onder meer de erezerk tot herdenking van 28 omgekomen Britse militairen.Waarden

Het herdenkingsmonument van de Weerstand Tweede Wereldoorlog met vier erezerken, onder meer erezerk tot herdenking van 28 omgekomen Britse militairen zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

Op een lage witstenen sokkel, trapvormig verjongend in vier geledingen en aan de voorkant afgerond, staat een bekronend expressief bronzen beeld van een weerstander, die licht voorovergebogen het geweer in de aanslag houdt. Met de rechterarm steunt hij tegen een bronzen voorstelling van de houten leuning van de Scheldebrug. Op het voetstuk van het beeld gesigneerd: JOS DE DECKER 1947. Op het grasplein achter het monument staan twee vlaggenmasten en daarachter een groenperkje, waarin naast elkaar drie kleine arduinen erezerken zijn opgesteld met de namen van de verzetslieden. Een vierde stèle, versierd met een voorstelling in brons van twee handen in elkaar, herdenkt de Britse militaire slachtoffers van een V1-bom.
Krachtig architecturaal opgebouwd monument met realistisch aangrijpend beeldhouwwerk van de hand van de Dendermondenaar Jos De Decker ( 1912-2000) Deze beeldhouwer, medaillist en schilder volgde zijn opleiding aan de Academie van Dendermonde (bij Alfred Courtens) en aan de Academie te Brussel (bij Egide Rombaux). Hij volgde Alfred Courtens op als leraar aan de Academie te Dendermonde (1947), waar hij ook directeur werd tussen 1970-1978. Naast monumentaal werk en fonteinbeelden realiseerde hij talrijke oorlogsmonumenten, onder meer te Anderlecht, Baasrode, Brussel, Eine, Hofstade, Knokke en Oudegem. Hij evolueerde vanaf de jaren vijftig en zestig naar een eigen stijl, waarin de menselijke figuur en vooral de vrouw centraal staat. Stilering en sobere lijnvoering zullen meer en meer zijn sculpturen kenmerken. Het ontwerp van de witstenen sokkel is een realisatie van de Dendermondse stadsarchitect Fernand de Ruddere (1891-1958).

historische waarde

Het gedenkteken 'Monument van de Weerstand' werd opgericht in 1947 als initiatief van de Nationale Strijdersbond. (N.S.B.) Het herdenkingsmonument staat op een militair-historisch belangrijke locatie in de nabijheid van de Scheldebrug te Grembergen, waar op 4 september 1944 door de terugtrekkende Duitse troepen negen, vooral jonge, burgers-verzetsstrijders werden neergeschoten en verminkt. Een kleine stèle, onmiddellijk achter het monument, herdenkt de slachtoffers van een V1 bom, neergevallen op een nabijgelegen ‘Villa De Herde’ te Grembergen op 4 oktober 1944. Daarbij kwamen 28 Britse officieren en soldaten van een bevoorradingseenheid (RASC) en vier Belgische burgers om het leven.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde de materialisatie van het herdenken van een collectief trauma. De gemeenschap van burgers en van oud-strijders wil met het herdenkingsmonument hun dank betuigen aan de gesneuvelde jonge weerstanders, die op 4 september 1944 hun leven offerden in een overmoedige poging om Grembergen en Dendermonde te bevrijden van de terugtrekkende Duitse vijand. De verslagenheid om deze tragische gebeurtenis was zeer groot. De collectieve begrafenis op het militaire kerkhof van Dendermonde lokte een massa belangstellenden. De spreuk op het monument ZY STIERVEN OPDAT WY ZOUDEN LEVEN is dan ook sprekend voor de diepe gevoelens van de bevolking.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Oorlogsmonument

Steenweg van Grembergen zonder nummer (Dendermonde)
Zogenaamd "Monument van de Weerstand", herdenkingsmonument uit 1947. Ingeplant op de splitsing van de Steenweg van Grembergen en de Martelarenlaan.