Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Barbara: kerkhof, kerkwegels en ommegang

Beschermd monument van 09-06-2004 tot heden
ID: 8523   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8523

Besluiten

Geografisch pakket Maldegem
definitieve beschermingsbesluiten: 09-06-2004  ID: 4272

Beschrijving

De bescherming omvat het voormalige kerkhof van de Sint-Barbarakerk, met inbegrip van de kerkhofbeplanting met bomen en hagen, de kerkwegels en de ommegang. De omgeving van de Sint-Barbarakerk is sinds 1981 beschermd als dorpsgezicht.Waarden

Het beschermenswaardig erfgoed in Maldegem, geselecteerd op basis van de systematische overzichtsinventaris van het bouwkundig erfgoed van de gemeente, omvat een gevarieerd aanbod van representatieve en goed bewaarde voorbeelden van het cultureel-historisch patrimonium van de gemeente. De geselecteerde objecten zijn betekenisvolle getuigen van de historische en/of kunsthistorische evolutie, van wooncultuur en maatschappelijk leven in het verleden en vertonen duidelijk historische, en meer bepaald architectuurhistorische, sociaal-culturele, industrieel-archeologische of volkskundige kwaliteiten en beeldbepalende kenmerken.

Het beboomde voormalig kerkhof rond de Sint-Barbarakerk met kerkwegels en ommegang is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

Het voormalig kerkhof rond de beschermde Sint-Barbarakerk is met zijn traditionele ovale vorm, omgeven door muren en historische bebouwing, een zeer oude getuige van de occupatie van de site die minstens teruggaat tot de 9de eeuw. Zijn heraanleg als 'hof' met begraasd erf en omringende rode beuken, haagbeukhagen en leilinden binnen de historische bebouwde driehoek van het dorpscentrum geeft de plaats een unieke mystieke sfeer van rust en bezinning.
De ontsluiting door de verschillende smalle kerkwegels, afgesloten door fraaie 18de-eeuwse hekken, laat de eeuwenoude dorpsconfiguratie nog duidelijk aflezen en roepen beelden op van de traditionele leefwereld. De 18de-eeuwse arduinen hekpijlers hebben door hun dodenornamentiek een sterk symbolische waarde.
Het monumentale grafteken van baron Philippe Pecsteen van 1847 is een representatief voorbeeld van funerair erfgoed dat nog verwijst naar de oorspronkelijke kerkhof functie en is door zijn late aanleg op deze locatie getuige van de hardnekkige strijd voor het behoud van de oorspronkelijke waarde van de kerkhof site.
De aanwezigheid van een Sint-Antoniusommegang sinds het einde van de 19de eeuw is, met zeven omheen de kerk opgestelde pijlerkapelletjes, een levende getuige van volksdevotie en doorleven van de sociaal-culturele waarde.

historische waarde

Het voormalig kerkhof rond de beschermde Sint-Barbarakerk is met zijn traditionele ovale vorm, omgeven door muren en historische bebouwing, een zeer oude getuige van de occupatie van de site die minstens teruggaat tot de 9de eeuw. Zijn heraanleg als 'hof' met begraasd erf en omringende rode beuken, haagbeukhagen en leilinden binnen de historische bebouwde driehoek van het dorpscentrum geeft de plaats een unieke mystieke sfeer van rust en bezinning.
De ontsluiting door de verschillende smalle kerkwegels, afgesloten door fraaie 18de-eeuwse hekken, laat de eeuwenoude dorpsconfiguratie nog duidelijk aflezen en roepen beelden op van de traditionele leefwereld. De 18de-eeuwse arduinen hekpijlers hebben door hun dodenornamentiek een sterk symbolische waarde.
Het monumentale grafteken van baron Philippe Pecsteen van 1847 is een representatief voorbeeld van funerair erfgoed dat nog verwijst naar de oorspronkelijke kerkhof functie en is door zijn late aanleg op deze locatie getuige van de hardnekkige strijd voor het behoud van de oorspronkelijke waarde van de kerkhof site.
De aanwezigheid van een Sint-Antoniusommegang sinds het einde van de 19de eeuw is, met zeven omheen de kerk opgestelde pijlerkapelletjes, een levende getuige van volksdevotie en doorleven van de sociaal-culturele waarde.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Kerkhof met ommegang

Deken de Fonteynestraat 1 (Maldegem)
Voormalig kerkhof met Sint-Antoniusommegang en kerkwegels rond de Sint-Barbarakerk. Het voormalig kerkhof omheen de oude Sint-Barbarakerk vormt als het ware een ovaal eiland midden in de driehoekige bebouwde dorpskom. Vier wegen verbinden het met de omliggende straten.