Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve met losse bestanddelen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
85252
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/85252

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Omhaagd voorerf met moestuin en zijdelings aan de straat palend zuidoostelijk georiënteerd boerenhuis van één bouwlaag, oorspronkelijk zes en nadien door uitbreiding acht traveeën, onder zadeldak (Vlaamse pannen), uit de 19de eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve met losse bestanddelen

Makkegemstraat 34 (Merelbeke)
Omhaagd voorerf met moestuin en zijdelings aan de straat palende boerenwoning van één bouwlaag, oorspronkelijk zes en nadien door uitbreiding acht traveeën, onder zadeldak, uit de 19de eeuw. Naast de staltravee links aansluitende lagere bijbouw van twee traveeën. Verder nog bakstenen dwarsschuur van drie traveeën met aardappelkelder, klein rechthoekig bijgebouw met houten beschieting en bakhuis van het samengestelde type.