Beschermd monument

Kasteeldomein Terlinden: kaaimuren

Beschermd monument van 02-07-1987 tot heden

ID
8526
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8526

Besluiten

Kasteel Terlinden met park
definitieve beschermingsbesluiten: 02-07-1987  ID: 2303

Beschrijving

De bescherming omvat de kaaimuren die het rechthoekige eiland met het hoofdgebouw afboorden.

Het advies van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen motiveert de bescherming als volgt: "omwille van het algemeen belang gevormd door de historische waarde van de aanleg, die de site van het kasteel met erekoer en poortgebouw binnen de wal bepaalt."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000797, Aalst: Kasteel Terlinden (VAN DEN BOSSCHE H., 1987).


Waarden

De kaaimuren van het kasteel Terlinden zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Kasteeldomein Terlinden

Raffelgemstraat 8, 8A, Square Jacques Geerinckx 2, Terlindendreef 9 (Aalst)
Het kasteeldomein Terlinden bestaat uit een U-vormig kasteel met hoofdgebouw uit 1913 en 18de-eeuwse zijvleugels, volledig omgeven door een gracht en toegankelijk via een achtzijdig poortgebouw en twee bruggen. Buiten de omwalling bevinden zich in het landschappelijk ingericht park diverse aanhorigheden waaronder een oranjerie, stallingen en een kasteelhoeve.