Beschermd monument

Kasteel Isque: oude delen

Beschermd monument van 23-06-1947 tot heden

ID: 853   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/853

Besluiten

Kasteel Isque: oude delen
definitieve beschermingsbesluiten: 23-06-1947  ID: 197

Beschrijving

De bescherming omvat het op de voorgevel uitspringend torentje, de gebouwen gelegen rechts van torentje, en het paviljoen bij parkingang.Waarden

De oude delen van het kasteel “Isque”, namelijk een op de voorgevel uitspringend torentje, gebouwen gelegen rechts van torentje alsmede het paviljoen bij parkingang zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde

historische waarde

in casu geschiedkundige waarde:

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Kasteeldomein Isque

Stafh. Braffortlaan 2, Waversesteenweg 41 (Overijse)
Deels ommuurd kasteeldomein met kasteel, dienstgebouw en restanten van een jachtpaviljoen in een park met vijver. Het kasteel met aanhorigheden in traditionele bak- en zandsteenstijl werd gebouwd in de eerste helft van de 16de eeuw door de heren van Wittem ter vervanging van de oude burcht van Overijse. Het domein werd meermaals aangepast in de 17de, 18de en 19de eeuw en is sinds 1948 in gebruik als school voor het gemeenschapsonderwijs. Het kasteeldomein van Isque is in de Vlaamse Rand één van de belangrijkste kasteeldomeinen uit het ancien régime, dat gedurende bijna twee eeuwen in het bezit bleef van de graven, later de prinsen van Hoorn.