Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Kasteeldomein Terlinden: 20ste-eeuwse verbouwingen, erekoer, kasteelhoeve en park

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 02-07-1987 tot heden

ID
8532
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8532

Besluiten

Kasteel Terlinden met park
definitieve beschermingsbesluiten: 02-07-1987  ID: 2303

Beschrijving

De bescherming omvat de 20ste-eeuwse verbouwingen van het kasteel, de erekoer, de kasteelhoeve en het park van het kasteeldomein Terlinden te Aalst. De 18de-eeuwse zijvleugels van het kasteel, het poortgebouw, de kaaimuren, de bruggen, de wal rond het kasteel, de oranjerie en de stalling behoren niet tot deze bescherming, maar zijn afzonderlijk beschermd als monument.

Het advies van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen motiveert de bescherming als volgt: "omwille van het algemeen belang gevormd door de historische waarde van de hele aanleg waarbij onder meer de middenvleugel in 1913 op de plaats van de oudere werd gebouwd en een bij het kasteel horende hoeve buiten de wal werd opgetrokken; tevens omwille van de esthetische, historische en sociaal-culturele waarde van het park, aangelegd in landschapsstijl."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000797, Aalst: Kasteel Terlinden (H. Van den Bossche, 1987).


Waarden

De 20ste-eeuwse verbouwingen van het kasteel, waaronder de middenvleugel, verder de erekoer, de kasteelhoeve en het park zijn beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Kasteeldomein Terlinden

Raffelgemstraat 8, 8A, Square Jacques Geerinckx 2, Terlindendreef 9 (Aalst)
Het kasteeldomein Terlinden bestaat uit een U-vormig kasteel met hoofdgebouw uit 1913 en 18de-eeuwse zijvleugels, volledig omgeven door een gracht en toegankelijk via een achtzijdig poortgebouw en twee bruggen. Buiten de omwalling bevinden zich in het landschappelijk ingericht park diverse aanhorigheden waaronder een oranjerie, stallingen en een kasteelhoeve.