Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Cité Van Driessche

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
85323
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/85323

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Zijsteeg (loodrecht ten opzichte van de straat) met tweezijdige bebouwing, aanvankelijk doodlopend op de oude Leie-arm (gedempt in 1955). Getrokken in 1901 op gronden van architect Ch. Van Driessche en bebouwd tussen 1902 en 1913. Geconcipieerd naar Engels model met eclectische burgerhuizen oorspronkelijk voorzien van voortuintjes.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Cité Van Driessche

Martelaarslaan 363-411 (Gent)
Zijsteeg met tweezijdige bebouwing, getrokken in 1901 op gronden van architect Charles Van Driessche en bebouwd tussen 1902 en 1913, alle naar ontwerp van Van Driessche. Geconcipieerd naar Engels model, vormen beide gevelwanden in hun geheel door materiaalgebruik (verschillend getinte baksteen gecombineerd met natuursteen en breuksteen voor de plint) en variërende gevelcomposities met uitgewerkte dakvensters, erkers en torentjes een uniek eclectisch ensemble.