Klooster en school van de zusters Maricolen

Beschermd monument van 09-06-2004 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Maldegem
Deelgemeente Maldegem
Straat Marktstraat
Locatie Marktstraat 15 (Maldegem)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/43010/125.1
  • OO003099

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Klooster en school van de zusters Maricolen

Marktstraat 15, Maldegem (Oost-Vlaanderen)

Het klooster en scholencomplex van de Maricolen is gelegen ten zuiden van de sinds 1867 vergrote marktplein op de vroeger Briel of gemeenschappelijke dorpsweide binnen een brede bocht gevormd door de Ede en een beekje.

Beschrijving

De bescherming omvat een gedeelte van het klooster- en scholencomplex van de zusters Maricolen, meerbepaald het neogotische hoofdgebouw en de uitbreidende vleugels, de kapel van 1907, de binnentuin aan de zijde van de Marktstraat en het afsluitende hek, en de neoclassicistische voormalige directeurswoning op de hoek met de Nieuwstraat.

Waarden

Het beschermenswaardig erfgoed in Maldegem, geselecteerd op basis van de systematische overzichtsinventaris van het bouwkundig erfgoed van de gemeente, omvat een gevarieerd aanbod van representatieve en goed bewaarde voorbeelden van het cultureel-historisch patrimonium van de gemeente. De geselecteerde objecten zijn betekenisvolle getuigen van de historische en/of kunsthistorische evolutie, van wooncultuur en maatschappelijk leven in het verleden en vertonen duidelijk historische, en meer bepaald architectuurhistorische, sociaal-culturele, industrieel-archeologische of volkskundige kwaliteiten en beeldbepalende kenmerken.

Een gedeelte van het klooster en de school van de Maricolen is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Het zeer beeldbepalend ingeplant klooster- en scholencomplex van de Maricolen op de in 1867 uitgebreide Markt is een representatief voorbeeld van een dergelijk gebouwtype voor een klooster in combinatie met de onderwijsfunctie binnen een landelijke dorpsgemeenschap in de tweede helft van de 19de eeuw.
Architectuurhistorisch is het een waardevol exemplaar van 19de-eeuwse baksteenarchitectuur met een zeer harmonisch voorkomen met kenmerkende kleurige friezen en rondboogvensters met behouden roedeverdeling.
De kapel van 1907 naar ontwerp van priester-architect Petrus Van Loo, is ondanks de latere aanpassingen en sobere vormgeving, een waardevol en integrerend deel van de religieuze klooster- en schoolinstelling.
Het fraaie ijzeren hek dat sinds de jaren 1920 de binnentuin aan de Marktzijde afsluit, is een mooi voorbeeld van ambachtelijke vaardigheid en een essentieel en beeldbepalend component van het ensemble.
De aanpalende burgerwoning die een tijd als directeurswoning fungeerde, is met zijn door fraaie ijzeren hekken omsloten voortuin en authentiek behouden bepleisterde gevel typologisch en stilistisch exemplarisch voor de neoclassicistische burgerarchitectuur uit het laatste kwart van de 19de eeuw. Door zijn inplanting op de hoek van de huidige Nieuwstraat vormt de woning een beeldbepalend en integrerend deel van het 19de-eeuwse complex.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.