Beschermd monument

Sint-Annakasteel met tuinhekken

Beschermd monument van 09-06-2004 tot heden
ID: 8535   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8535

Besluiten

Geografisch pakket Maldegem
definitieve beschermingsbesluiten: 09-06-2004  ID: 4272

Beschrijving

De bescherming omvat het neoclassicistische Sint-Annakasteel, herbestemd als politiekantoor, en de tuinhekken links en rechts van het gebouw.Waarden

Het beschermenswaardig erfgoed in Maldegem, geselecteerd op basis van de systematische overzichtsinventaris van het bouwkundig erfgoed van de gemeente, omvat een gevarieerd aanbod van representatieve en goed bewaarde voorbeelden van het cultureel-historisch patrimonium van de gemeente. De geselecteerde objecten zijn betekenisvolle getuigen van de historische en/of kunsthistorische evolutie, van wooncultuur en maatschappelijk leven in het verleden en vertonen duidelijk historische, en meer bepaald architectuurhistorische, sociaal-culturele, industrieel-archeologische of volkskundige kwaliteiten en beeldbepalende kenmerken.

Het Sint-Annakasteel, nu politiekantoor, met inbegrip van de tuinhekken is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Het huidige kasteel van circa 1860, als opvolger van een 18de-eeuws landhuis ingeplant op de historische site van het in 1273 gestichte hospitaal, getuigt van een eeuwenoude occupatiegeschiedenis van deze, aan de Ede palende locatie in het dorpscentrum van Maldegem.
Het neoclassicistisch gebouw dat in zijn interieur nog waardevolle en authentieke decoratieve elementen uit de tweede helft van de 19de eeuw herbergt, is illustratief voor de toenmalige bouwstijl en getuigt van de levensstijl en smaak van de 19de-eeuwse begoede burgerij.
De monumentale hekken, die in de medaillons het jaartal 1857 van de vermoedelijke oprichting vermelden, zijn mooie voorbeelden van kunstzinnig ambachtelijk smeedwerk en maken, door hun inplanting links en rechts van het kasteel, integrerend deel uit van het monument.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Sint-Annakasteel

Westeindestraat 1 (Maldegem)
Huidige Sint-Annakasteel van circa 1860 als opvolger van een 18de-eeuws landhuis ingeplant op de oude historische site van het hospitaal van Maldegem, opgericht in 1273.