Beschermd monument

Kasteel Reesinghe met omgeving

Beschermd monument van 09-06-2004 tot heden

ID
8536
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8536

Besluiten

Geografisch pakket Maldegem
definitieve beschermingsbesluiten: 09-06-2004  ID: 4272

Beschrijving

De bescherming omvat het Kasteel Reesinghe met tuin, de omgrachting met brugjes, twee oude linden, het koetshuis, de kapel, de ijskelder, de dreven en het Warandebos.Waarden

Het beschermenswaardig erfgoed in Maldegem, geselecteerd op basis van de systematische overzichtsinventaris van het bouwkundig erfgoed van de gemeente, omvat een gevarieerd aanbod van representatieve en goed bewaarde voorbeelden van het cultureel-historisch patrimonium van de gemeente. De geselecteerde objecten zijn betekenisvolle getuigen van de historische en/of kunsthistorische evolutie, van wooncultuur en maatschappelijk leven in het verleden en vertonen duidelijk historische, en meer bepaald architectuurhistorische, sociaal-culturele, industrieel-archeologische of volkskundige kwaliteiten en beeldbepalende kenmerken.

Het Kasteel Reesinghe met tuin, omgrachting met brugjes, twee oude linden, koetshuis, kapel, ijskelder, dreven en Warandebos is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Het kasteeldomein van Reesinghe is als historische site van het heerlijk kasteel van de machtige heren van Maldegem met zijn behouden omgrachting en motte een zeer belangrijke getuige van het feodaal verleden van Maldegem.
De bouwhistoriek, van versterkte hoeve tot kasteel en landhuis, is illustratief voor de lange occupatiegeschiedenis van de site waarbij het huidige midden 19de-eeuws jachtpaviljoen het sluitstuk vormt. Als neogotisch landhuis van 1854-58, ontworpen door architect Eugène Carpentier, is het huidig kasteel een mooi voorbeeld van burgerlijke neogotische baksteenarchitectuur.
Binnen het oeuvre van de architect is het een vrij vroeg en zeer authentiek behouden gebouw, het eerste in een reeks belangrijke realisaties van deze architect in de gemeente. Vooral de verzorgde afwerking van de baksteenprofielen en traceringen getuigen van een hoge kwaliteit en authenticiteit als toonbeeld van neogotische bouwkunst.
Het bijhorend koetshuis met in oorspronkelijke staat bewaarde paardenstallen, eveneens van de hand van architect Carpentier, vormt één architecturaal en homogeen geheel.
De zogenaamde ijskelder met toegangstrap en fraai bakstenen toegangssas, gelokaliseerd op de oude, door grachten omgeven motte, is mogelijk een restant van een vroegere constructie die in verband kan gebracht worden met de legende van het 'Heerken van Maldegem' en in de 19de eeuw getransformeerd werd tot ijskelder als integrerend deel van het kasteeldomein.
De neogotische Onze-Lieve-Vrouwekapel, opgericht circa 1860 door de kasteelheren op hun domein maar door haar ligging bij de steenweg ook toegankelijk voor de omwonenden, is een materiële getuige van lokale volksdevotie en de hechte verbondenheid van de vroegere maatschappij met het religieus leven.
De twee imposante linden bij de toegangsbrug getuigen door hun inplanting en respectabele afmetingen en vorm die reeds sinds het begin van de 19de eeuw als dusdanig beschreven en getekend zijn, van hun hoge ouderdom en historisch belang.
De verschillende onverharde en gave dreven, aangelegd samen met het nieuwe kasteel in het midden van de 19de eeuw zijn de dragers van de ruimtelijke structuur van het midden 19de-eeuws kasteeldomein en bepalen door hun beeldbepalend karakter de wijde omgeving. Door de dreven loopt de aanleg van het parkdomein door in het landschap. Hun onverharde karakter laten duidelijk de typische zandige bodem van de streek zien. Dit drevenpatroon omvat de zogenaamde Oude Kasteeldreef, een naam die nog verwijst naar het vroeger kasteeldomein, met imposante beuken- en eikenrijen die het parkbos en het Warandebos in het westen begrenst, de eikendreef die het 19de-eeuws neerhof met de Brugse Steenweg verbindt in het oosten, de noordelijke beukendreef is de as van het kasteel tussen de omgrachting en de oost-west-georiënteerde populierendreef tussen de Koning Albertlaan en de Kapellestraat.
Het huidig Warandebos, waarvan de naam verwijst naar de historische warande van het heerlijk kasteel van Reesinghe is exemplarisch voor de evolutie van een oud bos dat midden 19de eeuw om sociaal-economische redenen ontbost werd en na de economische heropleving eind 19de eeuw herbebost werd. Historisch en visueel maakt het integrerend deel uit van de kasteelsite.

sociaal-culturele waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Het kasteeldomein van Reesinghe is als historische site van het heerlijk kasteel van de machtige heren van Maldegem met zijn behouden omgrachting en motte een zeer belangrijke getuige van het feodaal verleden van Maldegem.
De bouwhistoriek, van versterkte hoeve tot kasteel en landhuis, is illustratief voor de lange occupatiegeschiedenis van de site waarbij het huidige midden 19de-eeuws jachtpaviljoen het sluitstuk vormt. Als neogotisch landhuis van 1854-58, ontworpen door architect Eugène Carpentier, is het huidig kasteel een mooi voorbeeld van burgerlijke neogotische baksteenarchitectuur.
Binnen het oeuvre van de architect is het een vrij vroeg en zeer authentiek behouden gebouw, het eerste in een reeks belangrijke realisaties van deze architect in de gemeente. Vooral de verzorgde afwerking van de baksteenprofielen en traceringen getuigen van een hoge kwaliteit en authenticiteit als toonbeeld van neogotische bouwkunst.
Het bijhorend koetshuis met in oorspronkelijke staat bewaarde paardenstallen, eveneens van de hand van architect Carpentier, vormt één architecturaal en homogeen geheel.
De zogenaamde ijskelder met toegangstrap en fraai bakstenen toegangssas, gelokaliseerd op de oude, door grachten omgeven motte, is mogelijk een restant van een vroegere constructie die in verband kan gebracht worden met de legende van het 'Heerken van Maldegem' en in de 19de eeuw getransformeerd werd tot ijskelder als integrerend deel van het kasteeldomein.
De neogotische Onze-Lieve-Vrouwekapel, opgericht circa 1860 door de kasteelheren op hun domein maar door haar ligging bij de steenweg ook toegankelijk voor de omwonenden, is een materiële getuige van lokale volksdevotie en de hechte verbondenheid van de vroegere maatschappij met het religieus leven.
De twee imposante linden bij de toegangsbrug getuigen door hun inplanting en respectabele afmetingen en vorm die reeds sinds het begin van de 19de eeuw als dusdanig beschreven en getekend zijn, van hun hoge ouderdom en historisch belang.
De verschillende onverharde en gave dreven, aangelegd samen met het nieuwe kasteel in het midden van de 19de eeuw zijn de dragers van de ruimtelijke structuur van het midden 19de-eeuws kasteeldomein en bepalen door hun beeldbepalend karakter de wijde omgeving. Door de dreven loopt de aanleg van het parkdomein door in het landschap. Hun onverharde karakter laten duidelijk de typische zandige bodem van de streek zien. Dit drevenpatroon omvat de zogenaamde Oude Kasteeldreef, een naam die nog verwijst naar het vroeger kasteeldomein, met imposante beuken- en eikenrijen die het parkbos en het Warandebos in het westen begrenst, de eikendreef die het 19de-eeuws neerhof met de Brugse Steenweg verbindt in het oosten, de noordelijke beukendreef is de as van het kasteel tussen de omgrachting en de oost-west-georiënteerde populierendreef tussen de Koning Albertlaan en de Kapellestraat.
Het huidig Warandebos, waarvan de naam verwijst naar de historische warande van het heerlijk kasteel van Reesinghe is exemplarisch voor de evolutie van een oud bos dat midden 19de eeuw om sociaal-economische redenen ontbost werd en na de economische heropleving eind 19de eeuw herbebost werd. Historisch en visueel maakt het integrerend deel uit van de kasteelsite.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Kasteel Reesinghe

Brugse Steenweg 181 (Maldegem)
Het Kasteel van Reesinghe is een landhuis in neogotische baksteenarchitectuur met de allure van een jachtpaviljoen, gebouwd in 1858 naar plannen van architect Eugène Carpentier van 1854 in opdracht van de familie Pecsteen-de Lampreel op de historische site van het heerlijk kasteel van Maldegem. Ten noorden achter het kasteeltje, koetshuis met paardenstallen.

Is de omvattende bescherming van

Amerikaanse eikendreef bij Kasteel Reesinghe

Oude Kasteeldreef zonder nummer (Maldegem)
De Oude Kasteeldreef verbindt de Brugse Steenweg met de Koningin Astridlaan en bestaat uit een uitgedunde boomaanplanting van tamme kastanjes. Deze dreef is een relict van het oorspronkelijk drevenpatroon in het domein van het Kasteel Reesinghe.


Beukendreef bij Kasteel Reesinghe

Brugse Steenweg zonder nummer (Maldegem)
Een zandweg met een vierhonderd meter lange beukendreef is aangelegd vanaf de Brugse steenweg en flankeert er het kasteelpark. De dreef aangeplant met opgaande beuken loopt door tot in het achterliggende landschap en stopt bij de populierendreef. De dreef werd aangevuld met inboet van den, beuk en Amerikaanse eik. De bomenrijen zijn aangeplant met een tussenafstand van 8 meter tussen de rijen en met een plantafstand van 8 à 9 meter in de rijen.


Eiken- en populierendreef bij Kasteel Reesinghe

Brugse Steenweg zonder nummer (Maldegem)
Aan de Brugsesteenweg ligt een toegangsdreef naar het Kasteel Reesinghe. Het betreft een gemengde dreef van hoog gesleunde opgaande bomen van Canadapopulieren en zomereiken. Deze dreef is een relict van het oorspronkelijk drevenpatroon in het kasteeldomein.


Jonge beukendreef bij Kasteel Reesinghe

Kapellestraat zonder nummer (Maldegem)
Vanaf de populierendreef werd in zuidelijke richting naar het kasteel toe een dreef heraangelegd met jonge beukenplantsoen. De realisatie werd uitgevoerd met veren, dit is in het jargon van de boomkwekers de benaming voor laag vertakt beukenplantsoen.


Populierendreef bij Kasteel Reesinghe

Kapellestraat zonder nummer (Maldegem)
Haaks op de beukendreef loopt in beide richtingen een populierendreef, de Kapellestraat genoemd. De bomenrijen bestaan uit canada’s, vermoedelijk oude populierenklonen (mogelijks Robusta). De bomenrijen zijn nog vrij intact en volledig, de gaten werden met een populierentype aangevuld met een zéér schuine groei. Indien deze inboet bestaat uit canada’s (Populus x canandensis) dan zijn ze sterk verwant met de zwarte populier (Populus nigra).