Beschermd monument

Woning De Fontyn

Beschermd monument van 11-08-1943 tot heden

ID: 854   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/854

Besluiten

Woningen, brouwerij, herberg en refugiehuizen van de abdijen van Averbode, Tongerlo en Corsendonck
definitieve beschermingsbesluiten: 11-08-1943  ID: 76

Beschrijving

Woning De Fontyn is beschermd als monument.Waarden

De woning is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

-

historische waarde

in casu archeologische waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Woning De Fontyn

Felix Moonsstraat 1 (Diest)
Merkwaardig hoekhuis in leembouw uit de 15de of 16de eeuw. Puntgevel met drie overstekende verdiepingen steunend op houten korbeelstukken; bewaarde houten kruiskozijnen op de tweede verdieping.