Beschermd monument

Onze-Lieve-Vrouwhospitaal

Beschermd monument van 19-06-1991 tot heden
ID: 8541   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8541

Besluiten

Stadhuis van Aalst, Oud-Hospitaal met kapel en klooster
definitieve beschermingsbesluiten: 19-06-1991  ID: 2384

Beschrijving

De bescherming omvat de kapel, het klooster en de twee ziekenzalen (de vrouwen- en de mannenzaal).

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt: "
Omwille van het algemeen belang gevormd door de historische waarde als in oorsprong 13de-eeuws hospitaal met uitbreidingen in de 16de en 17de eeuw, verbouwingen en aanpassingen in de 18de en 19de eeuw.
Omwille van het algemeen belang gevormd door de historische waarde van de voormalige kapel als voorbeeld van laatgotische kerkelijke architectuur in baksteen (einde 15de - begin 16de eeuw) met gebruik van zandsteen bij de vensteromlijstingen, korfboogportaaltje en de kleine nis met sokkel en baldakijn.
Omwille van het algemeen belang gevormd door de artistieke waarde van het inwendige van de kapel met renaissance doksaal en tongewelf met stuccoversiering in régencestijl.
Omwille van het algemeen belang gevormd door de historische waarde van het voormalige klooster als voorbeeld van traditionele bak- en zandsteenarchitectuur, gebouw van het einde der 15de eeuw tot de eerste helft van de 17de eeuw, met duidelijk zichtbare evolutie van het traditionele type met kruiskozijnen en trapgevels (kloostervleugels) naar een uitdrukking van uitgebloeide gotiek door versoberde vormgeving (bij de met zandsteen omlijste, quasi rondboogvormige vensters van de pandgangen).
Omwille van het algemeen belang gevormd door de artistieke waarde van de interieurs van het klooster met onder meer gotische balkenzoldering (refter) en schouw met Louis XVI-stucversiering (kamer van de priorin).
Omwille van het algemeen belang gevormd door de historische waarde van de "Vrouwenzaal" van het oude hospitaal als voorbeeld van traditionele bak- en zandsteenbouw uit het begin van de 17de eeuw, met aanpassingen in de 18de eeuw, zoals schouderboogvormige Louis XV-deur met arduinen omlijsting in de westgevel.
Omwille van het algemeen belang gevormd door de historische waarde van de "Mannenzaal" van het oude hospitaal als traditionele bak- en zandsteenbouw uit het eerste kwart van de 17de eeuw (zandstenen plint, baksteengevels) met rondboogvensters, deels omlijst met zandsteen, deels met pleisterwerk alsook met laat-18de-eeuwse aanpassingen."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000815, Aalst: Stadhuis - Oud Hospitaal (VAN DEN BOSSCHE H., 1991).

Waarden

Het Oud-Hospitaal met kapel en klooster is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Onze-Lieve-Vrouwhospitaal

Onderwijsstraat 1, Oude Vismarkt 13 (Aalst)
Fraai complex gelegen ten noordoosten van het stadscentrum, in de hoek gevormd door de Oude Vismarkt en de sinds 1962 gedempte Oude Dender (Burchtstraat), in nabijheid van de Sint-Martinuskerk en het huidige industrieterrein tussen Burchtstraat en Van Wambekekaai.

Is de omvattende bescherming van

Muurschildering Onze-Lieve-Vrouwhospitaal

Oude Vismarkt 13 (Aalst)
In de noordelijke kloostervleugel is een Kruisdragende Christus (185 x 176 cm) voorgesteld. De Christusfiguur met kruisnimbus, doornenkroon en een bloedend hoofd, torst het kruis met opschrift INRI op zijn rechterschouder.