Beschermd monument

Windmolen Gerardsmolen

Beschermd monument van 30-04-1945 tot heden
ID: 8544   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8544

Besluiten

Houten en stenen windmolens
definitieve beschermingsbesluiten: 30-04-1945  ID: 129

Beschrijving

De stenen windmolen Gerardsmolen of Wippelgemmolen is beschermd als monument.Waarden

De stenen windmolen is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

artistieke waarde

in casu esthetische waarde:

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Windmolen Gerardsmolen

Moleneinde zonder nummer (Evergem)
Aan de Burggravenstroom in de wijk Wippelgem gelegen korenwindmolen zogenaamd "Gerardsmolen" of "Wippelgemmolen". Stenen beltmolen volgens opschriften "gebouwd door Gerard Neyt 1864" op de plaats van een houten staakmolen van 1645.