Kosterswoning

Beschermd monument van 09-06-2004 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Maldegem
Deelgemeente Maldegem
Straat Noordstraat
Locatie Noordstraat 16 (Maldegem)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/43010/127.1
  • OO003106

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Kosterswoning

Noordstraat 16, Maldegem (Oost-Vlaanderen)

Voormalige kosterswoning, ingeplant op de hoek van de kerkwegel naar de Noordstraat en thans met de voorgevel uitziend op het kerkhof, in zijn huidige vorm daterend van 1862.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming omvat de kosterswoning. Het gebouw is gelegen binnen de omgeving van de Sint-Barbarakerk, sinds 1981 als dorpsgezicht beschermd.

Waarden

Het beschermenswaardig erfgoed in Maldegem, geselecteerd op basis van de systematische overzichtsinventaris van het bouwkundig erfgoed van de gemeente, omvat een gevarieerd aanbod van representatieve en goed bewaarde voorbeelden van het cultureel-historisch patrimonium van de gemeente. De geselecteerde objecten zijn betekenisvolle getuigen van de historische en/of kunsthistorische evolutie, van wooncultuur en maatschappelijk leven in het verleden en vertonen duidelijk historische, en meer bepaald architectuurhistorische, sociaal-culturele, industrieel-archeologische of volkskundige kwaliteiten en beeldbepalende kenmerken.

Het voormalig kostershuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: De kosterswoning die in zijn huidige vorm dateert van 1862 is een gaaf bewaard en vrij zeldzaam wordend voorbeeld van 19de-eeuws burgerhuis met een karakteristieke beraping en neoclassicistische afwerking. De woning onderscheidt zich van de overige dorpshuizen door zijn authentiek voorkomen met een zeer verzorgde afwerking en detaillering vooral van het hoofdgestel met uitgewerkte modillons en dropmotief.
De bewaarde interieurindeling en -afwerking, daterend van de initiële bouwfase en de midden 19de-eeuwse verbouwingswerken, zijn kenmerkend voor de toenmalige stijl en woonopvattingen.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.