Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis bij tabaksfabriek

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
85451
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/85451

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Huis van de tabaksfabrikant Verhaert met achterliggende rechthoekige gekasseide koer, aan de zuidzijde voorzien van enkele lage aanhorigheden zonder noemenswaardigheden en aan de westzijde met het voormalig bedrijfsgebouw met voorgevel in de Peperstraat.Aanduiding van

Is de omvattende vaststelling van

Tabaksfabriek

Peperstraat 9 (Beveren)
Bedrijfsgebouw van de voormalige tabaksfabriek Verhaert, met vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak. Bakstenen gebouw op arduinen sokkel; muurbanden en vensterbogen van gele baksteen.