Beschermd monument

Decanale Onze-Lieve-Vrouwekerk: onderdelen

Beschermd monument van 28-12-1936 tot heden

ID
8546
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8546

Besluiten

Gebouwen in de provincie Oost-Vlaanderen
definitieve beschermingsbesluiten: 28-12-1936  ID: 18

Beschrijving

Van de decanale Onze-Lieve-Vrouwekerk zijn sinds 1936 enkele onderdelen beschermd als monument. Concreet gaat het om het koor, de zuidelijke zijkapel, de gevels van de kruisbeuk en de toren.

In 1983 werd de bescherming uitgebreid tot het volledige gebouw (interieur en exterieur).Waarden

Het koor, de zijkapel-zuid,de gevels van de kruisbeuk en de toren van de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Temsche zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

in casu kunstwaarde:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Decanale Onze-Lieve-Vrouwekerk

Markt zonder nummer (Temse)
Ruime hallenkerk te midden van de gekasseide markt. Het omringende kerkhof werd in 1820 definitief opgeruimd. Driebeukige kruiskerk met dubbel, niet buiten de lijn der zijbeuken uitspringend transept, achtkantige vieringtoren en polygonaal hoofdkoor geflankeerd door analoge zijkoren.