Beschermd monument

Windmolen Doornzelemolen

Beschermd monument van 30-04-1945 tot heden

ID: 8547   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8547

Besluiten

Houten en stenen windmolens
definitieve beschermingsbesluiten: 30-04-1945  ID: 129

Beschrijving

De stenen windmolen Doornzelemolen is beschermd als monument.Waarden

De stenen windmolen is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde

artistieke waarde

-

artistieke waarde

in casu esthetische waarde:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Windmolen Doornzelemolen

Doornzele Dries zonder nummer (Evergem)
De oorspronkelijke houten staakmolen, opgericht voor 1414, behoorde toe aan de abdij van Doornzele tot 1598, na de refuge van de kloosterlingen naar Gent. In 1839 vervangen door een stenen windmolen.