Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Brouwerij-mouterij

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
85483
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/85483

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalige brouwerij-mouterij gelegen aan weerszijden van een gekasseide doorgang, vroeger behorend bij het woonhuis der brouwer in de Sleepstraat (nummer 69-71). De brouwerij bestond in essentie reeds tijdens eerste kwart negentiende eeuw, doch werd vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw uitgebreid en omgevormd tot stoombrouwerij.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Brouwerij-mouterij

Kartuizerlaan zonder nummer (Gent)
Voormalige brouwerij-mouterij gelegen aan weerszijden van een gekasseide doorgang, vroeger behorend bij het woonhuis der brouwer in de Sleepstraat (nummer 69-71). De brouwerij bestond in essentie reeds tijdens eerste kwart negentiende eeuw, doch werd vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw uitgebreid en omgevormd tot stoombrouwerij.