Kasteel van Gijzegem: kasteelhoeve

Beschermd monument van 30-09-1991 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Aalst
Deelgemeente Gijzegem
Straat Dokter De Cockstraat
Locatie Dokter De Cockstraat 1 (Aalst)
Alternatieve naam Kasteelhoeve het Neerhof

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/41002/135.1
  • OO000461

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Kasteel van Gijzegem: kasteelhoeve

Dokter De Cockstraat 1, Aalst (Oost-Vlaanderen)

Kasteelhoeve gelegen in een bebost landschap langs een dreef met bomen. U-vormig gegroepeerde losstaande gebouwen, gekasseide weg en koer, voortuin met bakhuisje.

Beschrijving

De bescherming omvat het woonhuis, de schuur en de stallingen van de kasteelhoeve.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt: "omwille van de historische waarde als eenlaags 17de-eeuws boerenhuis in traditionele bak- en zandsteenstijl met zijtuitgevels en vlechtingen en in trapgevels uitgewerkte standvensters, waarbij behoren een bakstenen stalvleugel, verbouwd in het begin van de 20ste eeuw, en een schuur met bergplaats uit dezelfde periode."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000823, Aalst: Neerhof, inrijpoort en omgeving van kasteel (VAN DEN BOSSCHE H., 1991).

Waarden

Het woonhuis, schuur en stallingen van de voormalige kasteelhoeve of "Neerhof" is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.