Beschermd monument

Kasteel van Gijzegem: kasteelhoeve

Beschermd monument van 30-09-1991 tot heden

ID: 8551   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8551

Besluiten

Kasteelhoeve Neerhof en inrijpoort met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 30-09-1991  ID: 2396

Beschrijving

De bescherming omvat het woonhuis, de schuur en de stallingen van de kasteelhoeve.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt: "omwille van de historische waarde als eenlaags 17de-eeuws boerenhuis in traditionele bak- en zandsteenstijl met zijtuitgevels en vlechtingen en in trapgevels uitgewerkte standvensters, waarbij behoren een bakstenen stalvleugel, verbouwd in het begin van de 20ste eeuw, en een schuur met bergplaats uit dezelfde periode."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000823, Aalst: Neerhof, inrijpoort en omgeving van kasteel (VAN DEN BOSSCHE H., 1991).


Waarden

Het woonhuis, schuur en stallingen van de voormalige kasteelhoeve of "Neerhof" is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Kasteel van Gijzegem: kasteelhoeve

Dokter De Cockstraat 1 (Aalst)
Kasteelhoeve gelegen in een bebost landschap langs een dreef met bomen. U-vormig gegroepeerde losstaande gebouwen, gekasseide weg en koer, voortuin met bakhuisje.