Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Pompstation Watering van de Valleien der Zuidlede

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
85524
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/85524

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Pompstation Watering van de Valleien der Zuidlede en Moervaart, volgens opschrift 1ste pompgemaal opgericht in december 1921.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Pompstation Watering van de Valleien der Zuidlede

Eksaardsedam 5 (Moerbeke)
Eenvoudig bakstenen hoekhuis van anderhalve bouwlaag, onder schilddak. Aansluitend bij de landhuisstijl van het eerste kwart van de 20ste eeuw, volgens opschrift 1ste pompgemaal opgericht in december 1921.